Telegram phân tíchTelegram phân tích

Telegram Hashtags:𝐌𝐈𝐍𝐈𝐆𝐀𝐌𝐄

  Voz CommunityMonday, August 10, 2020 2:56 AM

  💥💥【#𝐌𝐈𝐍𝐈𝐆𝐀𝐌𝐄】💥💥
  📍𝗧𝗛𝗘̂̉ 𝗟𝗘̣̂:
  1️⃣ Follow:https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial2️⃣Join:https://t.me/gateiovietnamchat3️⃣Share bài lên facebook của bạn hoặc share vào group trao đổi về blockchain. Chụp lại màn hình và điền form.4️⃣Điền form:https://forms.gle/78dCx7bERCyeCp979🏆 𝗚𝗜𝗔̉𝗜 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚:1. Chọn 5 người may mắn, mỗi người 4GT.2. Thưởng sẽ phát trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.⏰14:00 ngày 6/8 – 14:00 ngày 10/8————————————————🎊Gate.iokhảo sát các dự IEO năm 2020: Lợi tức đầu tư hiện tại của các dự án Startup trênGate.iođứng đầu bảng 🤩🤩🎊Theo thống kê từ trang CryptoRank, các dự án củaGate.ioStartup xếp thứ ba trên thế giới về tỷ lệ hoàn vốn (thương hiệu xếp thứ 2)👇🏻👇🏻👇🏻https://www.gate.io/vn/article/17686Theo dõiGate.ioViệt Nam tại:🔸Facebook🔸Telegram channel🔸Telegram group

  💥💥【#𝐌𝐈𝐍𝐈𝐆𝐀𝐌𝐄】💥💥

📍𝗧𝗛𝗘̂̉ 𝗟𝗘̣̂: 
1️⃣ Follow: https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial
2️⃣Join: https://t.me/gateiovie...
  Voz CommunityThursday, August 6, 2020 11:05 AM

  💥💥【#𝐌𝐈𝐍𝐈𝐆𝐀𝐌𝐄】💥💥
  📍𝗧𝗛𝗘̂̉ 𝗟𝗘̣̂:
  1️⃣ Follow:https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial2️⃣Join:https://t.me/gateiovietnamchat3️⃣Share bài lên facebook của bạn hoặc share vào group trao đổi về blockchain. Chụp lại màn hình và điền form.4️⃣Điền form:https://forms.gle/78dCx7bERCyeCp979🏆 𝗚𝗜𝗔̉𝗜 𝗧𝗛𝗨̛𝗢̛̉𝗡𝗚:1. Chọn 5 người may mắn, mỗi người 4GT.2. Thưởng sẽ phát trong 3 ngày làm việc sau khi sự kiện kết thúc.⏰14:00 ngày 6/8 – 14:00 ngày 10/8————————————————🎊Gate.iokhảo sát các dự IEO năm 2020: Lợi tức đầu tư hiện tại của các dự án Startup trênGate.iođứng đầu bảng 🤩🤩🎊Theo thống kê từ trang CryptoRank, các dự án củaGate.ioStartup xếp thứ ba trên thế giới về tỷ lệ hoàn vốn (thương hiệu xếp thứ 2)👇🏻👇🏻👇🏻https://www.gate.io/vn/article/17686Theo dõiGate.ioViệt Nam tại:🔸Facebook🔸Telegram channel🔸Telegram group

  💥💥【#𝐌𝐈𝐍𝐈𝐆𝐀𝐌𝐄】💥💥

📍𝗧𝗛𝗘̂̉ 𝗟𝗘̣̂: 
1️⃣ Follow: https://www.facebook.com/GateioVietnamOfficial
2️⃣Join: https://t.me/gateiovie...

Cộng đồng liên quan