Telegram phân tíchTelegram phân tích

Telegram Hashtags:AXIS

  Voz CommunityTuesday, August 18, 2020 7:29 AM

  🔥Bỏ phiếu niêm yết coin 1 dự án đầu tiên #1🔥👉🏻👉🏻#AXISDeFi ( AXIS ) 👈🏻👈🏻
  Trong thời gian diễn ra sự kiện, dự án AXIS DeFi nhận được 10 triệu phiếu bầu sẽ niêm yết cặp AXIS/USDT🚀🚀
  Phần thưởng cho người dùng tham gia bỏ phiếu sẽ là airdrop trị giá 66,666.6667 AXIS token👏🏻👏🏻

  ⏰ 13:00 ngày 18/8 - 11:00 ngày 19/8
  Sự kiện đang được diễn ra mọi người có thể tham gia bỏ phiếu ngay lập tức !

  👉🏻Link bỏ phiếu:https://www.gate.io/poll/votelist/36👉🏻Chi tiết sự kiện:https://www.gate.io/vn/article/17744Theo dõiGate.ioViệt Nam tại:🔸Facebook🔸Telegram channel🔸Telegram group

  🔥Bỏ phiếu niêm yết coin 1 dự án đầu tiên #1🔥
👉🏻👉🏻 #AXIS DeFi ( AXIS ) 👈🏻👈🏻

Trong thời gian diễn ra sự kiện, dự án AXIS...
  XSERVER INFO PULSA H2HTuesday, March 3, 2020 7:34 PM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  ******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HMonday, March 2, 2020 7:45 PM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  ******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HSunday, March 1, 2020 7:46 PM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HSunday, March 1, 2020 1:26 AM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HSaturday, February 29, 2020 7:47 PM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserverTelegramCS X-Server |KAMI TIDAK PERNAH MEMINTA PASSWORD JABBER |https://t.me/xservercs1

  XSERVER INFO PULSA H2HSaturday, February 29, 2020 3:44 AM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserverTelegramCS X-Server |KAMI TIDAK PERNAH MEMINTA PASSWORD JABBER |https://t.me/xservercs1

  XSERVER INFO PULSA H2HFriday, February 28, 2020 7:16 PM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional :083894603887- Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HFriday, February 28, 2020 12:45 AM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HThursday, February 27, 2020 12:49 AM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HWednesday, February 26, 2020 12:30 AM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HTuesday, February 25, 2020 2:30 AM

  #AXIS#DATAAXIS DATA BRONET KODE AXI♣️AXI30 10.400

  AXIS BRONET 300MB, 24Jam,7hr
  ♣️AXI1 19.350
  AXIS BRONET 24Jam 1GB, 30hr
  ♣️AXI2 27.550
  AXIS BRONET 24Jam 2GB, 30hr
  ♣️AXI3 37.100
  AXIS BRONET 24Jam 3GB, 30hr
  ♣️AXI5 54.750
  AXIS BRONET 24Jam 5GB, 30hr
  ♣️AXI8 75.750
  AXIS BRONET 24Jam 8GB, 30hr
  ♣️AXI12 98.000
  AXIS BRONET 24Jam 12GB, 60hr
  ♣️AXI16 123.000
  AXIS BRONET 24Jam 16GB, 60hr
  AXIS DATA OWSEM KODE AXO♠️AXO2 23.750
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+1GB(4G) 30hr
  ♠️AXO4 33.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 1GB+3GB(4G) 30hr
  ♠️AXO8 53.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 2GB+6GB(4G) 30hr
  ♠️AXO12 68.650
  AXIS BRONET 4G OWSEM 3GB+9GB(4G) 30hr
  NB : Apabila pelanggan AXIS dengan paket AXISPRO/Gaul Unlimited akan mengaktifkan paket OWSEM, maka harus melakukan UNREG paket terlebih dahulu di *123*7#.******* XSERVER PULSA H2H *******______________________________________
  ( support faktur pajak )
  - Hotline : (021) 5377259
  - Operasional : 083894603887
  - Telegram 1 :https://t.me/xservercs1- Telegram 2 :https://t.me/xservercs2- Telegram Admin :https://t.me/xserverdeposit- Channel Telegram :https://t.me/InfoXserver

  XSERVER INFO PULSA H2HSunday, February 23, 2020 6:55 AM

  #INFO#DATA#XL#AXISXL AXIS DATA MOHON DITAHAN DULU JURAGANREPLY CHIP MELAMBATMOHON DIKONDISIKANTERIMAKASIH

  XSERVER INFO PULSA H2HFriday, January 31, 2020 6:28 AM

  #INFO#XL#AXISSILAKAN ALIHKAN KE KODEXXR100 98.600
  XXH100 98.525TERIMAKASIH

Cộng đồng liên quan