Telegram phân tíchTelegram phân tích

Telegram Hashtags:Busd

    BINANCE NEWSSaturday, February 27, 2021 10:11 AM

    #Busdđang entryTP1 26$
    TP2 30$
    Tp3. 35$
    Stl : 20$ khá là xa :))))

Cộng đồng liên quan