Telegram phân tíchTelegram phân tích

Telegram Hashtags:PCX

  Voz Communitythứ năm, 27 tháng 8 năm 2020 07:32

  PCX (ChainX) đã hoàn thành việc bỏ phiếu niêm yết trênGate.iovới hơn 55 triệu phiếu bầu👏🏻👏🏻Gate.iođã chính thức niêm yết cặp PCX/USDT lúc 13:00 ngày 27/88,554.10#PCXairdrop đã được phân phối tới người dùng! 🚀🚀
  📍 Địa chỉ nạp PCX:https://www.gate.io/myaccount/deposit/PCX📍Địa chỉ giao dịch PCX:https://www.gate.io/trade/PCX_USDT👉🏻Chi tiết:https://www.gate.io/vn/article/17780Theo dõiGate.ioViệt Nam tại:🔸Facebook🔸Telegram channel🔸Telegram group

  PCX (ChainX) đã hoàn thành việc bỏ phiếu niêm yết trên Gate.io với hơn 55 triệu phiếu bầu👏🏻👏🏻
Gate.io đã chính thức n...
  Voz Communitythứ tư, 26 tháng 8 năm 2020 07:08

  Sự kiện bỏ phiếu niêm yết cho dự án ChainX (PCX) đang diễn ra ! 🔥🔥
  8,554.10#PCXairdrop sẽ được chia sẻ cho người dùng tham gia bỏ phiếu 👏🏻👏🏻Thời gian: 9h ngày 26/8 - 9h ngày 27/8

  👉🏻Bỏ phiếu ngay tại:https://www.gate.io/poll/votelist/40👉🏻Địa chỉ nạp PCX:https://www.gate.io/myaccount/deposit/PCX⬇️⬇️⬇️https://www.gate.io/article/17775Theo dõiGate.ioViệt Nam tại:🔸Facebook🔸Telegram channel🔸Telegram group

  Sự kiện bỏ phiếu niêm yết cho dự án ChainX (PCX) đang diễn ra ! 🔥🔥

8,554.10 #PCX airdrop sẽ được chia sẻ cho người...

Cộng đồng liên quan