Telegram phân tíchTelegram phân tích

September 18, 2020

Hàng đầu Telegram Nhóm theo điểm tổng thể hàng ngày

1.
支付通道三方四方BC QP 彩票 专业讨论
Tổng điểm:10715
7.0k
2.
支付宝接口D0长期合作(禁广告)
Tổng điểm:6766
2.9k
3.
币安官方中文群
Tổng điểm:1835
57.9k
4.
暗网
Tổng điểm:1441
16.4k
5.
БИЗНЕС 💵 темы😎 СХЕМЫ
Tổng điểm:1275
14.4k
6.
乙aₚ💘Ŋaₘₒᵣₒ✵ꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋꠋムₘᵢzadₑₛ ᴳᵒˢᵗᵒᵘ ᶠⁱᶜᵒᵘ ?
Tổng điểm:796
7.
采集死人专用群
Tổng điểm:779
16.8k
8.
封号斗罗
Tổng điểm:745
38.6k
9.
BINANCE NEWS
Tổng điểm:485
13.1k
10.
CWN Crypto Chat
Tổng điểm:395
11.
❤️R͜͡O͜͡M͜͡A͜͡N͜͡C͜͡E͜͡ E͜͡ P͜͡R͜͡A͜͡Z͜͡E͜͡R͜͡😏🔥
Tổng điểm:395
3.5k
12.
Amizade Colorida
Tổng điểm:356
1.7k
13.
JOCR 全球群
Tổng điểm:296
18.2k
14.
Marcus Crypto Group (Chat)
Tổng điểm:296
4.2k
15.
Húp Cháo Group
Tổng điểm:253
9.1k
16.
【BiYong】官方福利活动群
Tổng điểm:204
9.8k
17.
IMO Eco System
Tổng điểm:177
39.9k
18.
BiYong官方交流15群
Tổng điểm:172
17.5k
19.
Shopin Tokensale and News
Tổng điểm:171
11.3k
20.
A loucura do amor
Tổng điểm:137
21.
暗网2
Tổng điểm:129
16.2k
22.
DragonEx_官方中文群
Tổng điểm:120
16.7k
23.
17B-20倍杠杆官方-8群
Tổng điểm:118
30.3k
24.
Aeron
Tổng điểm:117
28.8k
25.
Loki Community
Tổng điểm:116
6.1k
26.
火币Global官方中文群
Tổng điểm:114
29.1k
27.
Ontology India
Tổng điểm:113
573.0
28.
phpGeeks
Tổng điểm:106
3.9k
29.
DARK-KIT 灰集 - 产业论坛
Tổng điểm:102
30.
@werewolfindo
Tổng điểm:100
1.4k
31.
BTC18 Global官方1群
Tổng điểm:97
87.2k
32.
0Chain
Tổng điểm:96
7.9k
33.
TokenPay
Tổng điểm:93
9.8k
34.
Бизнес 💰 Барахолка 🇺🇦
Tổng điểm:91
15.7k
35.
JEX官方中文群
Tổng điểm:89
6.9k
36.
马来西亚韭菜部落
Tổng điểm:89
1.7k
37.
FCoinOfficial
Tổng điểm:83
30.1k
38.
OKEx Official हिंदी Group
Tổng điểm:82
4.3k
39.
区块链项目资讯交流
Tổng điểm:78
3.2k
40.
Aion Network
Tổng điểm:76
26.0k
41.
Binance Italian
Tổng điểm:75
5.4k
42.
Verge Currency
Tổng điểm:67
15.3k
43.
Blockport Community
Tổng điểm:65
16.5k
44.
BiYong官方交流14群
Tổng điểm:64
156.6k
45.
DigiFinex数字币交易所官方中文群
Tổng điểm:58
7.4k
46.
STORJ Russian Chat
Tổng điểm:58
547.0
47.
Iconic Chat
Tổng điểm:56
14.0k
48.
北京韭菜部落
Tổng điểm:56
4.0k
49.
Всепони. Это не безумие. ЭТО ВСЕПОНИ!
Tổng điểm:55
395.0
50.
Bibox 官方中文群
Tổng điểm:55
8.9k