Telegram phân tíchTelegram phân tích
11.3k

Shopin Tokensale and News

Shopin is building a decentralized Amazon on the Blockchain, powered by a universal shopper profile and cryptocurrency for retail/ eCommerce. Www.tokenpresale.shopin.com

Mở ra Telegram

Lịch sử xếp hạng

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động gần đây

Mia
Dima
Mary
Lino
Josh - Blockwell.ai Founder
Ken
Mario
Omar
Ersilia
Duncan
Mina😘
Isabella

Cộng đồng liên quan