Telegram phân tíchTelegram phân tích
2.5k

合约报团取暖

本群为合约保暖取点群,点位每天会给大家一个更新。更是有好的山寨币的话也会推荐大家。只是在这币圈的浮浮沉沉中给大家抱团取暖。然后大家都能收获到自己想要的。币圈本身不易大家抱团取暖。我们要做的是收割大盘,收割庄。

Mở ra Telegram

Lịch sử xếp hạng

Thành viên chủ động gần đây

雾隐
娃娃
admi
秀芳
Marc
Edie Stone
人参果投资人
对方改变对方是个
名称

Cộng đồng liên quan