Telegram phân tíchTelegram phân tích

Telegram Hashtags:Foxswap

    BINANCE NEWSFriday, February 26, 2021 2:13 PM

    🔥🔥🔥Whitelist cho đợt public sale $FOX (round 1) hiện đã đượcmở.1. Theo dõi@foxswap_defi2. Like, retweet kèm theo hashtag#Foxswap#DeFi$FOX, và tag 2 người bạn vào.3. Tham giaFoxswap Announcements&Foxswap Community4. Điền vào đơn đăng kýhttps://bitly.com.vn/p97bba📍Hướng dẫn chi tiết xemtại đây

    🔥🔥🔥 Whitelist cho đợt public sale $FOX (round 1) hiện đã được mở.

1. Theo dõi @foxswap_defi
2. Like, retweet kèm t...

Cộng đồng liên quan