Telegram phân tíchTelegram phân tích

•°●༼ᬼَ۪۪۪ٜ۪۪ٜ۪۪۪ٜꪾؒؔ҉𝐆̫𝐏̫↬✵࿆﹅ིིུ‌⃦͖ٜٜٜؖؖؖ⃩⃐⃑᷍ℐུ✵࿆↫𝑪̫𝑯̫𝑨̫𝑻̫ ᬼَ۪۪۪ٜ۪۪ٜ۪۪۪ٜꪾؒؔ҉ ༽𖡬●°• ۣۣۣۜۜۜᵛ͢ ۣۣۣۜۜۜᵎ ۣۣۣۜۜۜᵖ░⃟░꯭⃡◣꯭‌‌‌‌‌‌‌

Mở ra Telegram

Cộng đồng liên quan