Telegram phân tíchTelegram phân tích
565.0
Português

Vämøs vįrår lēndä

Criado em: 3/5/19 🌝REGRAS🌝 👫Amizade 💑Namoro 💃🕺Muita Zueira 🔥PROIBIDO🔥 💯 Pornografia 💯 Discriminação 💯 Treta e Flood ban+spam na hora ❤️O grupo é de todos desde de que cumprem as regras. 🔥DONO : ? 🔥SUB : ?

Mở ra Telegram

Lịch sử xếp hạng

Xu hướng tăng trưởng cộng đồng

Xu hướng tham gia của thành viên

Thành viên chủ động gần đây

Oi
Guerreiro
😜Ticotico no fuba😋
💕ŦĦΔ¥ Ş€Μ РV💕
⋆̶☻̶⍣̶s̶a̶t̶u̶r̶ϰ̶⍣̶☻̶⋆̶
...🗺
🔥⛩🕋 Ð㊉UG🕋⛩🔥
killua da massa
Jau
Ψ﹏ปԻเ℮ไ﹏Ψ
T͙h͙፝֟፝e͙ I͙r͙ô͙n͙፝֟፝i͙c͙a͙
★࿇🇹ƕē 🇵ēāƈē ࿇★

Cộng đồng liên quan